Spätné klapky protipožiarné a príslušenstvo

Kategórie produktov

Oblasť použitia

Požiarne klapky je možné použiť iba vo vzduchotechnických systémoch bez mechanických a chemických prvkov v miestnostiach bez nebezpečenstva výbuchu.